לוגו
מאמרים נוספים

תסמונות גנטיות - תורשתיות

עם ההתקדמות ביכולת האבחון הגנטי, יותר ילדים מאובחנים עם ליקוי גנטי.
מאגר הנתונים העולמי המשותף הולך וגדל אבל, עדיין קיים חסר גדול בהבנה של משמעות הליקוי
אצל חלק גדול מהמאובחנים.
כמו כן ילדים שלא אובחנו, יתכן שבמטען הגנטי שלהם יש ליקוי שעדיין לא התגלה.

מכוון שבתפיסה הטיפולית שלנו אנחנו מטפלים בגוף וביכולותיו, ודרך זה מנסים להשפיע על מערכות
שלא בשליטה ישירה שלנו, איננו מתייחסים לליקוי הגנטי .
אנחנו מאבחנים את יכולות הגוף במישור המוטורי ובמישור התחושתי ולפי זה קובעים את מטרות הטיפול.