לוגו
מאמרים נוספים

עיכוב התפתחותי

 

התפתחות מוטורית והשגת אבני הדרך נבנות על יכולת הגוף לאפשר תנועה שתוביל לרצף של תנועות
שיאפשר בהמשך השלמת מגוון היכולות היציבתיות והתנועתיות.
המחקרים של היום מראים שלמרכיב התחושתי הכולל יש חשיבות גדולה בהתפתחות המוטורית.
קושי ביכולת השרירים, המפרקים, הפאסיה או מערכת החושים יגרור אחריו עיכוב התפתחותי.

ניסיון של 25 שנים מראה שלעיכוב התפתחותי, תמיד, יהיה קושי ביכולת הגוף לאפשר התפתחות תקינה.
מטרת הטיפול לזהות איפה הקושי העיקרי של הגוף שמעכב את השגת אבני הדרך.

הטיפול מבוסס על הבנה מוטורית מעמיקה על הנדרש מהגוף בכל שלב התפתחותי ועל היכולת שלנו
לעזור לגוף להשיג את הנדרש ממנו.

פיתחנו דרך הסתכלות ייחודית על ההתפתחות המוטורית התקינה, דרך ׳העיניים של כח הכובד׳.
כח הכובד הוא סוג של תחושה, ולפי הבנתנו זה מה שמניע את ההתפתחות המוטורית.