לוגו
מאמרים נוספים

הליכה על קצות האצבעות – Idiopathic Toe Walking

הרבה מחקרים מדעיים נכתבו על התופעה של הליכה על קצות האצבעות, לא ניתן בהם הסבר ברור

לתופעה או איך ניתן לטפל בה.

 

נתייחס פה לניסיון המקצועי שלנו שנצבר ב 20 שנים.

הליכה על קצות האצבעות כאמצעי הליכה עיקרי נובע משילוב של קושי בשני מישורים, המישור התחושתי והמישור המוטורי.  קיימים יחסי גומלין בין שני המישורים האלו.

 

יש חשיבות מאד גדולה לטפל במצב זה מאותו רגע שברור שקיים קושי בנשיאת משקל נכונה על כפות

הרגליים ואנו ממליצים לא לחכות עם התחלת הטיפול כדי לא להחמיר הקושי המוטורי בהנחה שהקושי התחושתי לא מחמיר.

 

הטיפול מתמקד בהקניית יכולות נשיאת משקל והעברות משקל תקינות תוך התייחסות ליכולת התחושתית להכיל מגע בכפות רגליים, ולהפעלת השרירים הסינרגטית בשוקיים וכפות הרגליים.

 

גיל המטופל יכתיב את הדרישות המוטוריות הרצויות בטיפול.

 

חד משמעי, לפי הגישה שלנו, שניתן לטפל בתופעה של הליכה על קצות האצבעות.